Dzień Seniora

W dniu 17-11-2021 r w Domu Kultury w Wolicy Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów zorganizowało dla seniorów spotkanie z okazji ” Międzynarodowego Dnia Seniora”. W spotkaniu uczestniczyło 110 seniorów z terenu Gminy Kleszczów. Wśród zaproszonych gości obecni byli Wójt Gminy Kleszczów Pan Sławomir Chojnowski , Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Biegała, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Sławomira Mrozowicz. Uroczystość otworzył Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Ryszard Ptak, witając wszystkich przybyłych gości. Głos zabrał Pan Wójt Gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski, dziękując za zaproszenie, życzył Seniorom wszystkiego najlepszego, wielu lat życia, wszelkiej pomyślności oraz dużo zdrowia. Do życzeń dołączyła się w imieniu swoim i rady gminy Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Biegała. Następnie przybyła na uroczystość Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Sławomira Mrozowicz, wręczyła prezent ufundowany przez Gminę Kleszczów wspólnie z Domem Kultury w Kleszczowie. Dziękując za zaproszenie złożyła życzenia Seniorom, chwaląc organizację imprezy i życząc dużo zdrowia i wielu lat życia. Po wzniesieniu toastu i odśpiewaniu Sto Lat dla Seniorów rozpoczęła się zabawa trwająca do późnych godzin wieczornych. Stowarzyszenie UTW dziękuje sponsorom: Gminie Kleszczów, Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz GOK Kleszczów za wsparcie finansowe naszej imprezy.

Prezes Stowarzyszenia Ryszard Ptak