Dzień Seniora

Z okazji Światowego Dnia Seniora w Domu Kultury w Wolicy odbyła się impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie UTW gm. Kleszczów dla wszystkich seniorów naszej gminy. Dzięki dotacji Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów dzień ten mogło uczcić około 100 Seniorów, oraz zaproszonych gości w osobach Wójta Gminy Kleszczów Pana Sławomira Chojnowskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Kleszczów Pani Katarzyny Biegała, Pani Marioli Rybarczyk Prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Sławomiry Mrozowicz. Po przywitaniu przybyłych gości przez prezesa Stowarzyszenia UTW Gminy Kleszczów Pana Ryszarda Ptak głos zabrali przekazując życzenia dla Seniorów naszej Gminy, Wójt Gminy Kleszczów ,następnie Pani przewodnicząca Gminy Kleszczów oraz prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Po wzniesieniu toastu za Wszystkich Seniorów Gminy Kleszczów odśpiewano tradycyjne:” STO LAT”. Następnie wjechał tort ufundowany przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Kleszczów oraz Wystąpiła Pani Dyrektor GOK z Życzeniami dla Seniorów. W tej sympatycznej atmosferze zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Dowodem na to niech będą zamieszczone zdjęcia z imprezy.