Informacja

Informujemy, że osoby zakwalifikowane na wyjazd do sanatorium powinny być zaszczepione dwoma dawkami szczepionki i posiadać świadectwo szczepienia, które należy okazać przed wejściem do autokaru. Osoby nie posiadające świadectwa szczepienia muszą posiadać aktualny test na COVID-19, wykonany nie później niż 72 godz. przed wyjazdem. Brak świadectwa lub pozytywny test na COVID-19 powodują skreślenie z listy osób zakwalifikowanych na wyjazd do sanatorium. Osoby te nie zostaną wpuszczone do autokaru i nie zostaną im zwrócone koszty wyjazdu.

Zarząd