Informacja o wyjazdach

Przedstawiamy informację o programie wyjazdów finansowanych przez Urząd Gminy w Kleszczowie w ramach realizacji zadania publicznego.

Zarząd