Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów

Informujemy że dnia 13-10-2017r tj. piątek o godz 12 w gminnym ośrodku kultury w Kleszczowie odbędzie się nadzwyczajne Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia UTW Gminy Kleszczów. Temat walnego zgromadzenia to zmiany w statucie oraz omówienie spraw bieżących oraz deklaracje uczestnictwa w zajęciach bieżących oraz deklaracje wyjazdów w roku przyszłym.Obecność obowiązkowa nieusprawiedliwiona nieobecność będzie skutkowała odmową uczestnictwa w przyszłorocznych wyjazdach .