O nas

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów zostało powołane przez zebranie założycielskie już w grudniu 2014 r.Napisaliśmy Statut i rozpoczęliśmy procedurę rejestracji w KRS-e. Już 4-04-2015 r zostaliśmy zarejestrowani i mogliśmy rozpocząć działalność statutową.Początki były trudne wszyscy się uczyliśmy ,prawnicy gminni łącznie z nami zastanawialiśmy się nad stroną formalną .Wójt gminy KLeszczów ogłosił konkurs na zadanie publiczne ,napisaliśmy projekt i po ogłoszeniu wyników konkursu mogliśmy się cieszyć z dotacji wprawdzie póżno  bo był to już wrzesień, ale zdążyliśmy jeszcze zrealizować wyjazd do Sandomierza „Szlakiem ojca Mateusza”.Prowadziliśmy też kurs komputerowy i Języka Angielskiego.Zorganizowaliśmy też pierwsze spotkanie integracyjne „pod Grzybkiem w Łuszczanowicach a było nas już 120 członków.Spotkanie nasze zaszczycił nas swoją obecnością Wójt Gminy Kleszczów Pan Sławomir Chojnowski oraz Pani Dyrektor GOK Sławomira Mrozowicz. W 2016 R następny projekt i nowe wyzwania.Grono naszych członków powiększyło się do 160 osób .Kontynuowaliśmy kurs komputerowy ,kurs j. angielskiego,zorganizowaliśmy zajęcia psychoterapeutyczne ,warsztaty połączone z kursem zielarskim,grupa 100 osób skorzystała z wyjazdu historyczno-geograficznego „Szlakiem Polskiego Orientu”,60 osób skorzystało z turnusu re habilitacyjnego. zorganizowaliśmy dwa spotkania integracyjne członków uniwersytetu. Odbyły się też dwa walne zebrania członków UTW. Po rozliczeniu projektu przyszedł czas na nowe zadania w 2017 r.,i znów konkurs Wójta gminy ,projekt i znów zwycięstwo,Ten rok to już grupa 183 członków i nowe większe wyzwania.Planujemy zorganizować trzydniowy wyjazd historyczno-geograficzny dla 120 członków w dwóch grupach po 60 osób w terminach od 19-06 do 21-06-2017 r,oraz od 21-09 do 23-09-2017 r.Zorganizujemy też 8-dniowy wyjazd sportowo – rekreacyjny do Ustronia morskiego,w dwóch grupach po 50 osób w terminach  20-05 do 27-05-2017 r oraz 02-09 do 09-09-2017 r .W dniu 04-04-2017r organizujemy wyjazd do muzeum archeologiczno- etnograficznego w Łodzi , Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta ,kurs samoobrony ,kurs komputerowy.Prowadzimy też turystykę rowerową oraz nordic walking.