Życzenia Noworoczne

Z okazji Nowego 2019 R w imieniu Zarządu Stowarzyszenia UTW  chciałbym Życzyć Wszystkim Członkom UTW  oraz Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kleszczów Dużo Zdrowia ,Szczęścia ,Pomyślności,  Spełnienia Wszelkich Marzeń i Zamierzeń, Spokoju , Zgody i Miłości. Nowy Rok to czas podsumowań i rozliczeń z minionym Rokiem. Stowarzyszenie UTW Gminy Kleszczów podczas swojej czteroletniej działalności zorganizowało dla Seniorów Naszej Gminy wiele zajęć ,kursów , szkoleń, spotkań, oraz wyjazdów obejmujących grupę około 200 osób.Zorganizowaliśmy kursy: zielarski , komputerowy, języka angielskiego, wyjazdy historyczno-geograficzne : po ziemi Sandomierskiej, Szlakiem Trzech Kultur po Podlasiu, Dolny Śląsk i Drezno oraz Kaszuby a także turnusy sportowo-rekreacyjne do Ustronia Górskiego ,Ustronia Morskiego  Dźwirzyna i Truskawca . Zorganizowaliśmy spotkania integracyjne w Łuszczanowicach pod grzybkiem, co roku organizujemy Dzień Seniora , zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnionym UTW z CHOCZEWA nad morzem. Organizowaliśmy wyjścia z Nordic Walking, organizujemy raz w miesiącu spotkania integracyjno-organizacyjne. Założyliśmy stronę internetową pod adresem utwkleszczow.pl .Dzięki projektom pisanym na konkurs ogłaszany przez Wójta Gminy Kleszczów pozyskiwaliśmy dotację z Gminy na realizację tych projektów. W tym miejscu chciałbym podziękować Radzie Gminy Kleszczów za pomoc w realizacji naszych projektów. Stowarzyszenie UTW Gminy Kleszczów w związku z działalnością charytatywną  gdzie zarząd nie pobiera żadnych wynagrodzeń z tytułu prowadzenia działalności, nie generuje żadnych kosztów przez co całość dotacji przeznaczana jest na realizację zadań projektowych. W imieniu zarządu prezes STW Ryszard Ptak