Informacja z Walnego Zebrania

W dniu 03.03.2023 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia UTW Gminy Kleszczów. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia p.Ryszard Ptak, który powitał członków stowarzyszenia przybyłych na zebranie i poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych członków stowarzyszenia. Po wybraniu prowadzącego zebranie i komisji rewizyjnej został przedstawiony program zebrania, który obejmował: sprawozdanie finansowe ( p. Ala Bujacz ), sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2022 r., program działalności stowarzyszenia na rok 2023. Program na 2023 r. przewiduje organizację wyjazdu sportowo – rekreacyjnego do Nałęczowa, wyjazdu historyczno-geograficznego w Bieszczady oraz organizację III Pikniku Międzypokoleniowego w Kleszczowie.

W zakładce Galeria zostały umieszczone zdjęcia z Walnego Zebrania.

Wracamy do comiesięcznych spotkań w Domu Kultury w Łękińsku. Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek 24.03.2023 r. o godz.1700.