Kurs komputerowy

Przypominamy, że co piątek o godz. 16 w Domu Kultury w Łękińsku organizowany jest kurs podstawowy obsługi komputera oraz smartfona. Kurs organizowany jest dla członków UTW na który zapraszamy. Osoby, które wyraziły chęć uczestniczenia w kursie komputerowym na ostatnim Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć już od najbliższych zajęć czyli od 10 listopada 2017 r.

Zarząd