Ogłoszenie

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów informuje,

że przyjmuje wstępne zapisy na wyjazdy oraz zajęcia organizowane przez

UTW Gminy Kleszczów a współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych

na ten cel z Gminy Kleszczów. Z zadań tych korzystać mogą osoby niepracujące, emeryci

i renciści w wieku 50+, zameldowane na terenie Gminy Kleszczów. Jeśli ilość chętnych

będzie większa od ilości miejsc komisyjnie listy te będą weryfikowane i zostaną utworzone

ostateczne listy wyjazdów i zajęć. Osoby te zostaną powiadomione i poproszone na spotkanie

organizacyjne. Koszty zadań oraz ilość miejsc, zależne będą od kwoty dofinansowania przeznaczonego na zadanie ogłoszone w konkursie przez Wójta Gminy Kleszczów.

Planowane przez Stowarzyszenie UTW zadania to:

1.Kurs  języka angielskiego  120 godz.

2.Warsztaty historyczno-geograficzno-turystyczne  60 godz.

3.Ośmiodniowy turnus sportowo-rekreacyjny- wrzesień 2020r

4.Trzydniowy wyjazd edukacyjno-historyczno-integracyjny -czerwiec 2020r

5.Ośmiodniowy turnus geograficzno – edukacyjny do Włoch przełom kwietnia i maja 2020r

6.Kurs pierwszej pomocy

7.Warsztaty Taj Chi ( odmiana jogi)

8.Organizacja dnia seniora – listopad 2020r

Termin zapisów to piątek 07-02-2020r od godz. 16-tej w biurze UTW Kleszczów w budynku Domu Kultury w Łękińsku