Ogólnopolska Karta Seniora

W piątek 05-05-2017 r. od godz 16 .  w biurze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów w Łękińsku członkowie UTW, jak również wszyscy mieszkańcy Gminy Kleszczów w wieku 60+ proszeni są o osobiste stawienie się w biurze celem wypełnienia formularza na otrzymanie „Ogólnopolskiej Karty Seniora”Karta ta jest bezpłatna i upoważnia do wielu zniżek.