Składki członkowskie

Informujemy, że odbyło się zebranie członków Zarządu na którym podjęto decyzje o ponownym wznowieniu działalności SUTW Gminy Kleszczów. W związku z tym należy dokonać wpłaty składki członkowskiej do dnia 30 kwietnia 2021 r. na nr konta: Santander Bank Polska S.A. 60 1090 2590 0000 0001 3048 6130  nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów, ul. Sportowa 3 tytuł przelewu: imię i nazwisko wpłacającego.

Zarząd