Składki członkowskie

Przypominamy, że do końca marca 2018 r. należy wpłacić składkę członkowską SUTW za lata poprzednie i za rok 2018. Osoby, które nie dokonają tej wpłaty, zostaną automatycznie skreślone z listy członków stowarzyszenia. Ze względu na prośbę części członków, wpłaty będą zbierane w każdy piątek w godz. od 16-tej do 17-tej w siedzibie zarządu w Łękińsku ( Dom Kultury ).