Sprawozdanie z Walnego Zebrania

W dn. 1.02.2018 r. w GOK w Kleszczowie odbyło się walne zebranie członków SUTW Kleszczów, na którym obecnych było 131 osób. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Prezes Ryszard Ptak), oraz wydatków finansowych (księgowa Alicja Bujacz) w 2017 roku. Odbyły się również zapisy na wyjazdy sportowo-rekreacyjne, historyczno-geograficzne oraz nauki języka angielskiego.