Walne Zebranie

W dniu 12.10.2023 r. odbyło się walne zebranie wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów, na którym wybrano zarząd i komisję rewizyjną na następną czteroletnią kadencję. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przy 57% frekwencji jednogłośnie wybrało i udzieliło poparcia obecnemu zarządowi i komisji rewizyjnej.

Stowarzyszenie UTW organizuje obchody ” Dnia Seniora ” w dniu 24.10.2023 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Wolicy i zaprasza seniorów gminy Kleszczów. Szczegóły pod numerami telefonów umieszczonymi na stronie UTW Gminy Kleszczów.

Prezes UTW