Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 01.02.2019 r. w GOK Kleszczów odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia UTW w którym uczestniczyło ponad 140 członków. Przed rozpoczęciem zebrania członkowie uczcili minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia. O otwarcie zebrania została poproszona P. Janina najstarsza członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzenie zebrania zostało powierzone P. Rużenie. Zgodnie z programem zebrania zostały przedstawione sprawozdania z działalności stowarzyszenia, które zostały wygłoszone przez Prezesa UTW, księgową oraz Komisję Rewizyjną. Uczestnicy zebrania przyjęli sprawozdania jednogłośnie. Podczas wyboru składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłoszono propozycję o pozostawienie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w starym składzie. Propozycja została poddana głosowaniu, w którym została przyjęta również jednogłośnie przy jednym głosie przeciwnym. W czasie zebrania zostały wyłożone listy na które uczestnicy zebrania wpisywali się wyrażając chęć na wyjazdy sportowo-rekreacyjne, historyczno-geograficzne, kurs tańca towarzyskiego dla seniorów oraz wycieczkę do zaprzyjaźnionego UTW w Choczewie.

ZARZĄD