Składka członkowska

Przypominamy o wpłacie składki członkowskiej w kwocie 80,00 zł. do dnia 31marca 2023 r.
na nr konta: Santander Bank Polska S.A. 60 1090 2590 0000 0001 3048 6130  nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów, ul. Sportowa 3 tytuł przelewu: „składka członkowska imię i nazwisko” członka SUTW. Osoby, które nie wpłacą składki w terminie zostaną skreślone z listy członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów.

Zarząd