Walne Zebranie

Informujemy, że w piątek 03.03.2023 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Łękińsku, odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia UTW Gminy Kleszczów, na którym będzie przedstawione sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2022 roku. W czasie zebrania będzie też przedstawiona propozycja Zarządu Stowarzyszenia dotycząca planów działalności na 2023 rok .

Zarząd