Walne Zebranie

Informujemy, że 19.10.2021 r. odbyło się Walne Zebranie członków SUTW Gminy Kleszczów na którym zgodnie z planem zebrania zostały poruszone m/i następujące tematy:

  • sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2020 r.
  • dyskusja nad planami działalności w 2021 i 2022 r.
  • zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z propozycjami Walnego Zebrania podjęto decyzję o organizacji:

  1. comiesięcznych spotkań w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz.17:00 w DK w Łękińsku.
  2. Dzień Seniora – 17 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w DK Wolica.
  3. Zorganizowanie Pikniku Międzypokoleniowego w 2022 r

Powyższe spotkania odbędą się jeżeli nie zmieni się sytuacja pandemiczna.

Informujemy, iż osoby które nie wpłaciły składki członkowskiej w terminie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia, zostaną automatycznie skreślone z listy członków SUTW.

W zakładce Galeria zostały umieszczone zdjęcia z Walnego Zebrania.

Zarząd